Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Dokončené

Měřící zařízení

Protipovodňová opatření obce Dobřejovice

Datum: 5. 4. 2023

Stav: Realizované
Realizace: 2024
Náklady: 656 539 Kč, z toho 459 577 Kč dotace EU

Pozšířený chodník v roce 2019.

Rozšíření chodníku v ulici Čestlické a oprava dešťové kanalizace

Datum: 20. 6. 2022

Stav: dokončené
Projekt: 2020
Realizace: do června 2022

přechod

Světelný přechod Čestlická

Datum: 20. 6. 2022

Stav: dokončené
Realizace: 3-6/2022

vizualizace

Nový chodník a přechod u BUS Čestlická

Datum: 20. 6. 2022

Stav: dokončené
Projekt: 2020
Realizace: 3-6/2022

Nový povrch U Křížku

Dokončení povrchu horní částu ulice U Křížku

Datum: 22. 5. 2022

Obec zajistila u soukromého investora řadu let odkládané dodělání poslední vrstvy asfaltu v části ulice.
Stav: dokončené
Realizace: 2021
Náklady obce: 0 Kč

Záběr na stavební práce z dronu

Okružní křižovatka směr Herink

Datum: 22. 5. 2022

Přestavba smrtelně nebezpečné křižovatky na okružní.
Stav: dokončené
Projekt: 2020
Stavební povolení: 2021
Realizace: 2022

Příčná

Rekonstrukce ulice Příčné mezi ulicemi Polní a V Porostlým

Datum: 22. 5. 2022

Výstavba chybějící části ulice Příčná.
Stav: dokončené
Realizováno: 2019
Celkové náklady: 1 014 644 Kč
Z toho dotace: 811 715 Kč

LED svítidlo

Výměna svítidel veřejného osvětlení za úsporná

Datum: 22. 5. 2022

Stav: Dokončeno
Realizace: do ledna 2023
Náklady: 3,3 mil. Kč, z toho 1,624 mil. Kč dotace

Stav po rekonstrukci

Rekonstrukce ulice K Lesíku

Datum: 22. 5. 2022

Oprava poškožených částí ulice K Lesíku.
Stav: dokončené
Projekt: 2020
Realizace: 2021
Cena: 1 606 589 Kč

Sportovní

Oprava ulice Sportovní

Datum: 21. 5. 2022

Stav: dokončené
Realizace: do 8/2022

Původní stav - potokem podemletá cesta

Stabilizace Dobřejovického potoku u hřiště

Datum: 21. 5. 2022

Revitalizace toku od mostku před zámkem po mostek u fotbalových hřišť ve spolupráci s Povodím Vltavy. Oprava podemletého břehu, přeložky sítí, nový širší a delší mostek pro pěší
Stav: Dokončené
Realizace: 2023

změna územního plánu

Změna č.3 Územního plánu Dobřejovic

Datum: 21. 5. 2022

Tato změna má umožnit výstavbu dvou obecních budov na návsi a multifunkčního hřiště nedaleko fotbalového hřiště
Stav: dokončené
Dokončení: 2022

Ulice U Parku

Doplnění veřejného osvětlení v ulici U Parku

Datum: 21. 5. 2022

Doplnění veřejného osvětlení v místě, kde zcela chybí (od Špýcharu po Alimpex).
Stav: dokončeno
Realizace: jaro 2023

Stav po instalaci lamp.

Doplnění veřejného osvětlení v ulici Sportovní

Datum: 21. 5. 2022

Doplnění veřejného osvětlení v místě, kde zcela chybí v návaznosti na plánovanou opravu povrchu komunikace.
Stav: dokončené
Realizace: do 8/2022

nová dosazovací nádrž

Havarijní oprava dosazovací nádrže ČOV

Datum: 21. 5. 2022

Stav: dokončené
Realizace: 2022
Náklady: 1 090 000 Kč bez DPH

Adopce stromů

Adopce stromů

Datum: 20. 5. 2022

Díky finančním příspěvkům dobřejovických občanů bylo v letech 2019 - 2022 vysazeno 135 stromů.
Stav: dokončené

sekačka

Pořízení nové komunální sekačky Gianni Ferrari

Datum: 20. 5. 2022

Stav: dokončené
Realizace: 2021
Náklady: 901 450 Kč

sekačka

Pořízení vřetenové sekačky na údržbu fotbalových hřišť

Datum: 20. 5. 2022

Stav: dokončené
Realizace: 2021
Náklady: 242 000 Kč

tranzit

Koncepční studie omezení tranzitní dopravy

Datum: 19. 5. 2022

Cílem bylo najít dopravní opatření, která povedou k omezení tranzitní automobilové dopravy přes Dobřejovice.
Stav: dokončené
Realizace: 2021

výsledná podoba koncepce

Architektonická koncepce centra obce

Datum: 19. 5. 2022

Koncepce vytvořila předpoklady pro rozsáhlejší nabídku služeb, bezpečnou pěší i automobilovou dopravu a zlepšení vzhledu a využitelnost návsi a veřejných ploch v jejím širším okolí.
Stav: dokončené
Realizace: 2021

Obnovený křížek

Obnova křížku u silnice k Průhonickému parku

Datum: 18. 5. 2022

Obnova křížku na původním místě.
Stav: dokončené
Realizace: 2021
Náklady: cca 30 000 Kč

Hotová cesta

Cyklostezka a cesta na Modletice

Datum: 18. 5. 2022

Nová stezka spojující Dobřejovice a Modletice.Stav: realizováno
Stav: dokončené
Realizace: 2020

Hotová cesta

Cyklostezka a cesta na Čestlice

Datum: 18. 5. 2022

Záměrem je zajistit bezpečné pěší propojení obce Dobřejovice a Čestlice.
Stav: dokončené
Realizace: 2021

Oprava komunikace k rybníku Skalník 1

Oprava komunikace k rybníku Skalník

Datum: 18. 5. 2022

Oprava poškozené cesty vedoucí k rybníku Skalník.
Stav: dokončené
Realizováno: 2019
Celkové náklady: 281 790,85 Kč

Původní stav při odhalení v roce 1922

Památník padlým – restaurování do původního stavu

Datum: 18. 5. 2022

Stav: realizováno
Restaurování 100 let starého památníku a výroba a instalace sochy legionáře, která na něm původně stála a která byla odstraněna v době II. světové války.
Stav: připravované (objednány sochařské práce)
Realizace: 2023

Vysazená alej

Obnova aleje u silnice na Čestlice

Datum: 18. 5. 2022

Výsadba 20 nových stromů.
Stav: dokončené
Realizace: jaro 2021
Cena celkem: 125 000 Kč
Z toho z rozpočtu obce: 5 000 Kč

Obnovená cesta

Obnova cesty pro pěší "Pražská cesta"

Datum: 18. 5. 2022

Obnova zarostlé cesty.
Stav: dokončené
Realizace: 2020

obnovená alej

Obnova aleje u silnice k Průhonickému parku

Datum: 17. 5. 2022

Stav: dokončené
Realizace: podzim 2021 - jaro 2022
Cena celkem: 250 000 Kč
Z toho z rozpočtu obce: 40 000 Kč

Vysázené stromy

Revitalizace aleje - Pražská cesta

Datum: 17. 5. 2022

Vysazení chybějících a proschlých stromů v aleji při obnovované "Pražské cestě" v sousedství Osnické lokality Na Vrbici.
Stav: dokončené
Realizace: 2020

Výsadba aleje u cyklostezky nad ulicí Horní

Výsadba aleje u cyklostezky nad ulicí Horní

Datum: 17. 5. 2022

Výsadba 45 nových stromů.
Stav: dokončené
Realizováno: 2019
Celkové náklady: 80 000 Kč
Z toho dary firem: 77 000 Kč

Hotová alej

Alej u cesty Dobřejovice – Modletice

Datum: 17. 5. 2022

Výsadba 44 nových stromů.
Stav: dokončené
Realizace: 2021
Náklady z rozpočtu obce: 0 Kč

Hotová alej

Alej u cesty Dobřejovice – Osnice

Datum: 17. 5. 2022

Vásadba 30 nových stromů.
Stav: dokončené
Realizace: 2020

stav po výsadbě

Alej u cesty na Čestlice

Datum: 17. 5. 2022

Výsadba 20 ks lip u nově obnovené cesty.
Stav: dokončené
Realizace: podzim 2021
Cena celkem: 40 000 Kč
Z toho z rozpočtu obce: - Kč

Přisvětlení autobusových zastávek na návsi

Přisvětlení autobusových zastávek na návsi

Datum: 17. 5. 2022

Instalace chybějícího osvětlení do autobusových zastávek na návsi.
Stav: dokončené
Realizace: 2021

stavba zídky

Nová terasa altánu ve Skále

Datum: 16. 5. 2022

Stav: dokončené
Realizace: do června 2022

Lavičky u nově budovaných cest

Lavičky u nově budovaných cest

Datum: 16. 5. 2022

Instalace laviček u nově vybudovných cest.
Stav: dokončené
Realizace: 2019 - 2022

Opravený asfaltový povrch

Oprava povrchu ulice U Parku

Datum: 13. 5. 2022

Oprava poškozeného povrchu komunikace.
Stav: dokončené
Realizace: 2022

Rozšířený altán

Rozšíření altánu ve skále

Datum: 17. 6. 2021

Rozšíření altánu ve skále o novou místnost tak, aby mohl při akcích sloužit pro výdej občerstvení.
Stav: dokončené
Realizace: 2020

Osvětlený přechod

Přisvětlení přechodu na návsi

Datum: 17. 6. 2021

Stav: dokončené
Realizace: 2021

výkop přípojky

Kanalizační přípojka pro MŠ Korálek

Datum: 17. 6. 2021

Nahrazení staré poruchové tlakové kanalizační přípojky za gravitační kanalizační přípojku.
Stav: dokončené
Realizace: 2021
Náklady: cca 60 000 Kč

Po instalaci světla

Doplnění veřejného osvětlení U Zámku

Datum: 14. 4. 2021

Doplnění autonomního solárního LED svítidla na frekventované místo, které v minulosti nebylo osvětleno.
Stav: dokončené
Realizace: 2020
Náklady: 75 625 Kč

Výstavba řadu

Odbočka kanalizačního a vodovodního řadu Čestlická

Datum: 14. 4. 2021

Cílem bylo zajistit připojení budovy na fotbalovém hřišti a kiosku pekárny na obecní kanalizaci a vodovod.
Stav: dokončené
realizace: 2021

Výměna dmychadel

Navýšení kapacity ČOV

Datum: 14. 4. 2021

Cílem bylo navýšení kapacity čistírny odpadních vod tak, aby bylo možné připojit stábající objekty a co nejvíce z těch, naplánovaných v územním plánu.
Stav: dokončené
Realizace: 2020
Náklady: 462 000

ELA

Elektromobil pro údržbu obce

Datum: 3. 11. 2020

Obec dlouhodobě trápil nedostatek techniky pro údržbu zeleně a pro další práce v obci. Situaci pomohla vyřešit koupě nákladního elektromobilu.
Stav: dokončené
Realizace: 2020
Celkové náklady: 435 600,00 Kč
Z toho dotace SFŽP: 174 240,00 Kč

Konečný vzhled garáže

Garáž pro obecní techniku

Datum: 6. 2. 2020

Výstavba chybějícího zázemí pro údržbu obce.
Stav: dokončené
Realizace: 2020

Pokládka asfaltu

Oprava krajnice na ulici Košumberk

Datum: 6. 2. 2020

Zatrubnění příkopu a oprava rozpadající se vozovky.
Stav: dokončené
Realizace: 2019

Chodník

Rozšíření chodníku na křižovatce ulic Jesenická a Kaštanová

Datum: 6. 2. 2020

Rozšíření chodníku v místě zúžení u sloupu pro bezproblémový průjezd kočárků a mechanizace údržby obce. Nahrazení staré betonové dlažby.
Stav: dokončené
Realizace: 2019

Sloup

Přesun sloupů nízkého napětí na ulici Čestlická

Datum: 6. 2. 2020

Přesun 4 sloupů, bránících rozšíření chodníku v tomto místě.
Stav: dokončené
Realizace: 2020

Přechod po opravě

Narovnání přechodu v ulici Košumberk

Datum: 5. 2. 2020

Prodloužení chodníku a napřímení přechodu v ulici Košumberk nad křižovatkou s ulicí U Kapličky, včetně doplnění podélného dopravního značení.
Stav: dokončené
Realizace: 2020

Košumberk

Měřiče rychlosti s kamerovým systémem

Datum: 5. 2. 2020

Vybudování 3 ukazatelů rychlosti s kamerami napojenými na Policii ČR.
Stav: dokončené
Realizace: 2019, 2020
Cena: 557 442 Kč
Z toho dotace: 301 285 Kč

Výsledný stav

Podélné dopravní značení v centru obce

Datum: 5. 2. 2020

Podélné dopravní značení na návsi pro větší bezpečnost provozu.
Stav: dokončené
Realizace: 2019, 2020

Skalník

Obnova stromů u rybníka Skalník

Datum: 4. 2. 2020

Obnova 5 proschlých stromů.
Stav: dokončené
Realizováno: 2019
Celkové náklady: 20 000 Kč
Z toho dary: 20 000 Kč