Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Fond rozvoje infrastruktury

Obec Dobřejovice je přesvědčena, že díky postupnému rozvoji veřejné technické a dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti v obci Dobřejovice dochází ke zvýšení kvality bydlení a proto je tento rozvoj v zájmu jak Obce, tak i stavebníka.

Proto zastupitelstvo obce Dobřejovice svým usnesením č. 2019/08/08 ze dne 9.5.2019 zřídilo Fond rozvoje infrastruktury v obci Dobřejovice.

Do fondu přispívají především budoucí stavebníci samostatných staveb, nově budovaných na zatím nezastavěných pozemcích určených k výstavbě. Děje se tak na základě uzavření dohody o spolupráci při výstavbě inženýrských sítí , kde je specifikován finanční příspěvek ve výši 180 Kč/m2 pozemku určeného k výstavbě. 

Prostředky fondu jsou určeny k výstavbě, rekonstrukci a provozu veřejné technické infrastruktury – kanalizace a vodovodů, veřejné dopravní infrastruktury i občanské vybavenosti (zejména pak veřejně přístupné pozemní komunikace, chodníky, cyklostezky, veřejné osvětlení, veřejnou technickou infrastrukturu – kanalizace a vodovod (dále jen „inženýrské sítě“) a dále zařízení občanské vybavenosti) na území obce Dobřejovice.


Přílohy: