Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Poplatek za psa, evidence psů

V případě, že jste držitelem psa a máte v Dobřejovicích trvalý pobyt (u firrem sídlo), jste povinni podle Obecbě závazné vyhlášky č. 2/2019 o místních poplatcích  přihlásit do 30 dnů psa staršího tří měsíců. Splatnost poplatku je do 30 dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla, dále vždy do 31.5. daného roku.

Sazby poplatku:

  • První pes                          200,- Kč
  • Každý další pes                  250,- Kč

Pro osoby starší 65 let:

  • První pes                          100,- Kč
  • Každý další pes                  150,- Kč

Úhradu poplatku lze provést:

  • hotově v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách: pondělí + středa 9-11, 14-18
  • bankovním převodem na účet číslo: 6122201/0100, vs: číslo domu, text: jméno, popis poplatku

Upozornění:

  • Pro psy, za které byl uhrazen letošní místní poplatek, je očkování proti vzteklině zdarma.
  • Hromadné očkování je prováděno na návsi u pošty v průběhu června.
  • Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č.302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy mikročipem. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné pouze tehdy, pokud je pes takto označen. Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.

Formuláře: