Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Strategický plán

Strategický plán obce Dobřejovice 2020 - 2030

Základním plánovacím dokumentem obce je program rozvoje obce (resp. Strategický plán). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Specifikuje cílový ideální stav, ve kterém by se obec měla na konci řešeného období v roce 2030 nacházet. Určuje cíle a navrhuje opatření, která by k jejich naplnění měla vést. Strategický plán slouží jako podklad pro plánování práce vedení obce a obecního úřadu, jako podklad pro zpracování střednědobých výhledů a ročních rozpočtů obce, či jako podklad pro žádosti o dotace.

Zpracování nového strategického plánu započalo zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání dne 12.9.2019, kdy určilo způsob zpracování, založilo k řízení přípravy pracovní skupinu zvolilo její členy z řad zastupitelů. Na následujícím zasedání zastupitelstva pak byli jmenováni členové z řad občanů, kteří o členství v pracovní skupině na základě výzvy projevili zájem. Informace o pracovní skupině a zápisy z jednání zde. Strategický plán byl zastupitelstvem obce jednohlasně schválen dne 11.6. 2020 usnesením č. 2020/19/11. Akční plán obce Dobřejovice pro období 2020-2021 byl schválen dne 10.9.2020 usnesením č.2020/20/05.

V polovině roku 2021 proběhlo vyhodnocení plnění Strategického plánu i navazujícího Akčního plán obce Dobřejovice pro období 2020-2021. Na základě podnětů vedení obce bylo s členy pracovní skupiny projednáno doplnění nových opatření. Aktualizace Strategického plánu obce Dobřejovice na období 2020 – 2030 byla Zastupitelstvem obce schválena dne 9.9.2021 usnesením č. 2021/31/06.

Dokumenty a odkazy:

Schválený strategický plán:

Výstupy z analýzy:

Plánovací setkání s občany:

Vyhodnocení dosavadního Strategického plánu:

Archiv: