Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Strategické dokumenty

Strategický plán obce Dobřejovice 2020 - 2030

Základním plánovacím dokumentem obce je program rozvoje obce (resp. Strategický plán). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Specifikuje cílový ideální stav, ve kterém by se obec měla na konci řešeného období v roce 2030 nacházet. Text strategického plánu byl v září 2021 aktualizován. Na něj navazuje Akční plán obce Dobřejovice pro období 2020-2021.


Architektonická koncepce centra obce Dobřejovice

Potřeba ujasnit si a systematicky naplánovat budoucí vývoj návsi a jejího okolí vyplynula ze strategického plánu obce do roku 2030. Proto je jedním z opatření v něm obsažených tvorba Architektonické koncepce centra. Ta přináší odpovědi na požadavky občanů po dalších a kvalitnějších službách občanského vybavení, navrhuje řešení velké intenzita automobilové dopravy, odstraňuje bariéry pro pohyb chodců atd… Koncepci schválilo zastupitelstvo obce dne 9.9.2021 a bude postupně naplňována.


Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes Dobřejovice

Cílem studie je prověřit možnosti odvedení alespoň části tranzitní automobilové dopravy mimo obec Dobřejovice. Za účelem podrobnějšího posouzení intenzit a směrovosti tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice byl pro účely této studie realizován rozsáhlý směrový dopravní průzkum. Směrový dopravní průzkum se uskutečnil v úterý 11.5.2021 (tedy v období relativně krátce po rozvolnění omezujícíh opatření v souvislosti s výskytem COVID-19) v časovém intervalu 06:00 – 18:00 hodin. Za tím účelem bylo měřeno 13 profilů tvořících "perimetr" kolem obce Dobřejovice, které byly osazeny příslušnou měřicí technikou. Na základě průzkumu byl stanoven poíl tranzitní dopravy, její hlavní směry a stanovena predikce jejígho vývoje. Součástí studie je návrh souboru opatření, který by měl přispět k potenciálnímu omezení objemu tranzitní dopravy až o 60 %.


Digitální povodňový plán obce Dobřejovice


Plán rozvoje sportu obce Dobřejovice na období 2023–2028

Strategický plán rozvoje sportu v obci vychází ze Strategického plánu na období 2020-2030, reflektuje jeho závěry, mapuje současnou situaci v oblasti sportu a volnočasových aktivit na území obce Dobřejovice a stanovuje cíle, které se postupně naplňují.

Strategický plán rozvoje sportu obce Dobřejovice schválilo zastupitelstvo obce Dobřejovice na svém zasedaní konané dne 14. 9. 2023 usnesením č. 2023/11/10

Dokumenty: