Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Služby pro občany

Senior taxi

seniorNa základě smlouvy s obcí zajišťuje firma Pohoda Transport s. r. o. pro seniory s trvalým pobytem v Dobřejovicích bezplatnou dopravu k lékaři a na úřady. Dopravu je nutné objednat nejpozději 2 dny před plánovanou cestou na obecním úřadu prostřednictvím telefonu na telefonním čísle 607 058 184. 

Senior Taxi: Vzhledem k vytíženosti poskytovatele služby si své jízdy objednávejte minimálně týden dopředu.


Příspěvek na vstupné do Průhonického parku

parkChodíte do Průhonického parku? A víte, že trvale hlášeným obyvatelům Dobřejovic přispívá obec na celoroční vstupenku 30% z ceny? Stačí se jen stavit na našem obecním úřadu s dokladem o zakoupení vstupenky a vyplnit krátkou žádost.


Obědy pro seniory

obědRozvoz obědů pro dobřejovické seniory v současnosti zajišťuje společnost Kvalitní podzim života. Dopravu hradí obec, občané platí pouze cenu samotného oběda, obec navíc od 1. 1. 2023 poskytuje příspěvek 20 Kč/oběd. Velkou výhodou je, že jídlo je distribuováno v jednorázových obalech zavařených ve fólii.


Koordinátor sociální práce

Občané obce Dobřejovice mohou zdarma využít služeb koordinátora sociální práce pracujícího pří MAS Říčansko, který vám nabízí vyslechnutí/psychoterapeutický rozhovor, sociální poradenství – sociální (dávky a služby, nezaměstnanost, domácí násilí, krizové situace, partnerské vztahy aj.,), podporu v těžkém období, zařízení dovozu nákupů, léků nebo obědů,či propojení s dalšími odborníky..


Příspěvek na pečovatelskou službu

V rámci pečovatelských služeb poskytovaných dobřejovickým seniorům společností Kvalitní podzim života bude obec od 1. 1. 2023 přispívat částkou 50 Kč na hodinu vykázané péče.