Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Diplomové práce - témata

Znak obceNabídka témat diplomových prací


Obec Dobrejovice nabízí vysokoškolákům možnost využít pro tvorbu semestrálních,  bakalářských a diplomových prací některé z různých, pro obci potřebných témat. Výhodou pro diplomanta je za prvé zajištěná spolupráce ze strany obce při zajišťování podkladů a při zpracování práce, zároveň i jistota smysluplnosti práce a jejího dalšíhovyužití.

Nabízená témata semestrálních, bakalářských a diplomových prací:

 

Urbanismus

  • Tvorba 3D modelu centra obce Dobřejovice
  • stav: volné

Cílem práce je za pomoci dostupných mapových a geodetických podkladů a archivu projektové dokumentace staveb vytvořit 3D model centra obce, který bude sloužit k vizualizaci budoucích plánovaných úprav centra obce.

  • Obecní mobiliář obce Dobřejovice
  • stav: volné

Cílem práce je navrhnout jednotný obecní mobiliář - autobusové zastávky, lavičky, odpadkové koše, lampy veřejného osvětlení, přístřešky na kontejnery, stojany na kola, prvky pro květinovou výzdobu s ohledem na estetiku, praktičnost a údržbu.

Historie

  • Historie obce Dobřejovice
  • stav: volné

Cílem práce je za pomoci archivních materiálů zpracovat do souvislého textu historii obec Dobřejovice, panství, velkostatku, významných představitelů a obyvatel a také zásadních staveb.

Grafika

  • Jednotný vizuální styl obce Dobřejovice
  • stav: volné

Cílem práce je připravit jednotný vizuální styl obce Dobřejovice, který by sjednotil veškerou prezentaci obce navenek - logo, web, tištěný zpravodaj, plakáty na akce, vizitky, razítka, hlavičkové papíry, obálky, informační materiály, orientační systémy...

Kontakt:
Ing. Jan Chvátal
místostarosta
Tel.: 607 055 158
mistostarosta@dobrejovice.cz