Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Poplatky v obci

Poplatky v roce 2024

 

Vodné a stočné:

Vodné – 1m3 ve výši 47,60 Kč 
Stočné – 1m3 ve výši 67,55 Kč 
Vodné a stočné fakturuje občanům provozovatel obecního vodovodu a kanalizace, firma 1.SčV a.s..

Svoz komunálního odpadu:

 

Svoz komunálního odpadu:

nádoba

frekvence

den svozu

poplatek

120 litrů

1x měsíčně

poslední pátek v měsíci

    1 080 Kč

120 litrů

1x za 14 dní

pátek v sudém týdnu

    2 340 Kč

120 litrů

1x týdně

každý pátek

    4 680 Kč

240 litrů

1x měsíčně

poslední pátek v měsíci

    2 160 Kč

240 litrů

1x za 14 dní

pátek v sudém týdnu

    4 680 Kč

240 litrů

1x týdně

každý pátek

    9 360 Kč

1100 litrů

1x za 14 dní

pátek v sudém týdnu

   21 450 Kč

1100 litrů

1x týdně

každý pátek

  42 900 Kč

Platba tohoto poplatku je povinná pro majitele každé nemovitosti, na které vzniká komunální odpad! Každý majitel nemovitosti musí vyplnit Prohlášení plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, pokud tak již neučinil dříve. 

Jak zaplatit?

 • V hotovosti či kartou na obecním úřadu.

 • Od 4. 1. do 31. 1. 2024 v:

  • pondělí 9:00 – 18:00

  • úterý 9:00 – 15:00

  • středa 9:00 – 18:00

  • čtvrtek 9:00 – 15:00

 • Od února pak v běžné úřední hodiny

Jednorázové pytle:

Jednorázové pytle nejsou zahrnuty v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a jejím nákupem není splněna povinnost dle Obecně závazné vyhlášky obce Dobřejovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci č. 2/2023.

Slouží pouze jako doplněk pro mimořádné události, proto je množství omezeno na 5 ks ročně na jednu nemovitost. 

Jednorázový pytel 110 l/100 Kč

 

Svoz bio odpadu:

Domovní kontejnery na svoz bioodpadu o velikosti 240 litrů můžete objednat na obecním úřadu. Větší množství bioodpadu z domácností můžete zdarma odvézt do sběrného dvora.

Svoz bio odpadu:

nádoba

frekvence

den svozu

poplatek

120 litrů

1x týdně

každou středu

od dubna do listopadu

     1 185 Kč

240 litrů

1x týdně

každou středu

od dubna do listopadu

     1 546 Kč

Každý zájemce musí vyplnit formulář Smlouva o poskytnutí sběrné nádoby na sběr tříděného odpadu

Co patří a nepatří do bioodpadu?

Svoz plastu:

Poplatek za psa:

 • První pes – ve výši 200 Kč
 • Každý další pes – ve výši 250 Kč
 • Pro osoby nad 65 let:
 • První pes – ve výši 100 Kč
 • Každý další pes – ve výši 150 Kč

Informace k přihlašování, odhlašování a platbě místniho poplatku ze psů

Poplatek za užívání veřejného prostranství

(na pozemcích vyjmenovaných vyhláškou)

 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje, zařízení sloužících pro poskytování prodeje, za provádění výkopových prací, stavebního zařízení,  reklamního zařízení , skládek a pro potřeby tvorby filmových a televizních děla pro reklamní akce:10Kč ( za každý i započatý m2 a den)
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, zařízení cirkusů, za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce: 1Kč ( za každý i započatý m2 a den)
 • za umístění reklamního - informačního zařízení: 1000 Kč (za každý započatý  m2 za rok).

Seznam a mapa veřejných prostranství je v příloze OZV č. 3/2020 o poplatku za komunální odpad

Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

 • kulturní akci ................................…5 %,
 • sportovní akci .........................…....5 %,
 • prodejní akci .................................10 %,
 • reklamní akci .............................…10 %.

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely. Od poplatku se dále osvobozují kulturní a sportovní akce pořádané spolky se sídlem na územíobce Dobřejovice.

Poplatek z pobytu

 • Sazba poplatku činí 9 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
 • Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená, plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
 • Více informací k poplatku z pobytu.

Poplatek u nově budovaných staveb

U nových staveb na dosud nezastavěných pozemcích obec předpokládá uzavření dohody o spolupráci při výstavbě inženýrských sítí, obsahující příspěvek stavebníka do Fondu rozvoje infrastruktury v obci Dobřejovice ve výši 180 Kč/m2 pozemku určeného k výstavbě. Příspěvek se nevybírá ve chvíli, kdy už byl za danou nemovitost zaplacen v minulosti poplatek za připojení vodovodu a kanalizace.

Přílohy

Rok 2018

20180102104914.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 94,67 kB
Staženo: 741×

Rok 2017

Rok 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,15 kB
Staženo: 611×

Rok 2015

Rok 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 520,25 kB
Staženo: 570×

Rok 2016

Rok 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 699,13 kB
Staženo: 576×

Rok 2014

Rok 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 606,48 kB
Staženo: 456×

Rok 2013

Rok 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 606,5 kB
Staženo: 584×