Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Výjimka ze zákazu vjezdu vozidel nad 6 t do Dobřejovic

Znak obce Vzhledem k tomu, že Obec ani Obecní úřad Dobřejovice nejsou příslušnými orgány státní správy k vydávání výjimek z místní úpravy provozu na silnicích III. tříd, je nutné podat žádost na udělení „výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“ na Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy – oddělení dopravy. Příslušným referentem Jiří Karásek, tel.: 323 618 275, e-mail: jiri.karasek@ricany.cz.

Postup:

  1. stáhnout a vyplnit formulář Žádost o povolení výjimky z místní úpravy provozu
  2. vyplněný formulář naskenovat a poslat na adresu starosta@dobrejovice.cz
  3. obec k žádosti doplní souhlas vlastníka místní komunikace
  4. formulář spolu se souhlasem obce podáte na výše uvedené oddělení dopravy

Povolení, která v této věci byla v minulosti vydávána Obcí Dobřejovice bohužel nebyla v souladu s platnou legislativou a v případě řešení s Policií ČR by jejich držitele nikterak neochránila.