Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Ceník inzerce

Ceník inzerce v Dobřejovickém zpravodaji:

Ceník inzerce v Dobřejovickém zpravodaji:

Formát:

Cena bez DPH:

A4 (přesné rozměry: š. 180 mm, v. 250 mm)

3 000 Kč

A5 (přesné rozměry: š. 180 mm, v. 123 mm)

1 500 Kč

A6 (přesné rozměry: š.  88 mm, v. 123 mm)

   750 Kč

řádková inzerce (za řádek - cca 30 znaků včetně mezer)

     30 Kč

Příjem inzerce:

místostarosta Ing. Jan Chvátal

Inzerát musí být dodán v tiskové kvalitě a zaplacen do termínu uzávěrky čísla, uvedeném v záhlaví této stránky.

Dobřejovický zpravodaj vychází 11 x ročně v nákladu 630 ks a je distribuován obyvatelům obce Dobřejovice zdarma.

Ceník inzerce platný od 4.3.2019