Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Odpady

Nakládání s odpady v obci upravuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Ta se týkají mimo jiné těchto oblastí:

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPP4P3DQNQECXH5I

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálních odpadů zajištuje na základě smlouvy s obcí firma FCC Česká republika, s.r.o. – provozovna Říčany (Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany, tel: 323 601 617). Poplatek za komunální odpad se liší podle velikosti svozové nádoby a četnosti jejího vývozu. Poplatek se platí na obecním úřadu.


Sběr tříděného odpadu - velké kontejnery rozmístěné po obci
Sběr tříděného odpadu zajištuje firma FCC Česká republika. Tyto kontejnery jsou financovány obcí a mohou je zdarma využívat pouze občané Dobřejovic.

Svoz bioodpadu
Domovní kontejnery na svoz bioodpadu o velikosti 240 litrů můžete objednat na obecním úřadu. Větší množství bioodpadu z domácností můžete zdarma odvézt do sběrného dvora. Temín svozu bioodpadu je v období od dubna do listopadu. Poslední svozový termín v roce 2024 vychází na středu 27. 11. 2024.


Sběrný dvůr
Ve Sběrném dvoře Dobřejovice umístěném v ulici K Herinku mohou občané Dobřejovic zdarma odložit určité druhy odpadů. Ostatní odpady (například stavební suť apod.) lze ve sběrném dvoru odevzdat za úplatu dle ceníku.


Pneumatiky a autobaterie
Za likvidaci starých pneumatik a autobaterií bylo doposud nutné ve sběrném dvoře platit. Možná proto se jich někteří zbavovali odhazováním do příkopů u silnic. V dobřejovickém autoservisu a vrakovišti ale nyní můžete tyto odpady odevzdat zdarma!