Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Studie tranzitní doprava


Cílem studie je prověřit možnosti odvedení alespoň části tranzitní automobilové dopravy mimo obec Dobřejovice. Za účelem podrobnějšího posouzení intenzit a směrovosti tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice byl pro účely této studie realizován rozsáhlý směrový dopravní průzkum. Směrový dopravní průzkum se uskutečnil v úterý 11.5.2021 (tedy v období relativně krátce porozvolnění omezujícíh opatření v souvislosti s výskytem COVID-19) v časovém intervalu 06:00 – 18:00 hodin. Za tím účelem bylo měřeno 13 profilů tvořících "perimetr" kolem obce Dobřejovice,
které byly osazeny příslušnou měřicí technikou. Na základě průzkumu byl stanoven poíl tranzitní dopravy, její hlavní směry a stanovena predikce jejígho vývoje. Součástí studie je návrh souboru opatření, který by měl přispět k potenciálnímu omezení objemu tranzitní dopravy až o 60 %.

návrhy

Dokumenty a odkazy: