Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Informace ke zřízení kanalizační přípojky u stávajících staveb

logo

V červenci tohoto roku obec dopisem nabídla majitelům stávajících budov nenapojených na obecní kanalizaci možnost tohoto připojení. V článku přinášíme informace od společnosti 1.SčV, a.s., jaké kroky následují po projednání takového připojení se starostou obce.

Vážení odběratelé,

na základě zaslané nabídky od obce Dobřejovice na možnost připojení Vaší nemovitosti na veřejnou kanalizaci níže uvádíme seznam kroků pro vybudování a zprovoznění kanalizační přípojky.

 

1/ Na kontaktním místě předkládá odběratel kopii územního souhlasu, územního rozhodnutí nebo stavebního povolení na kanalizační přípojku s nabytím právní moci.

 

2/ Zákazník může předem vyplnit:

a) Dokumentační list žádosti o vodovodní a kanalizační přípojku

b) Čestné prohlášení objednatele stavebně montážních prací pro účely stanovení režimu a sazby DPH

c) Dotazník k uzavření smlouvy  

d) Plná moc v případě spoluvlastnictí nemovitosti (platí i pro SJM)

e) Plná moc 3. osoba - pokud vlastníci nemovitosti pověří 3. osobu k uzavření smlouvy

 

Uvedené dokumenty jsou k dispozici na našich webových stránkách www.1scv.cz

Smlouvu podepisuje odběratel při osobní návštěvě kontaktního místa, při korespondenčním uzavření smlouvy lze nahradit ověření totožnosti zákazníka ověřeným podpisem.

 

3/ Pokud nemá zákazník vydaný územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení, je

    potřeba nejprve požádat technický úsek v Říčanech, Kolovratská 1476 o vyjádření k napojení

    na veřejnou kanalizaci.

    Kontaktní osoba: Helena Kulhánková, tel: 602 172 870

 

 

Kontaktní místo Jesenice

 

Tel.: 241 003 420

Email: info@1scv.cz

 

Úřední hodiny: Po, St: 8.00 - 11.00 hod., 12.00 - 17.00 hod.

                         Pá: 8.00 - 12.00 hod.

 

Z důvodu omezení osobního styku na minimum jsou zákazníci obslouženi přednostně po předchozí rezervaci návštěvy v rezervačním systému na webových stránkách www.1scv.cz.

Ostatní zákazníky rovněž obsloužíme v případě volné kapacity nebo s nimi dohodneme náhradní termín osobní schůzky.

 

 

Po kontrole vybudované kanalizační přípojky našimi provozními pracovníky a provedení skutečného zaměření stavby je možné kanalizační přípojku zprovoznit.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

1.SčV, a.s.

dodavatel vodohospodářských služeb

Datum vložení: 9. 9. 2020 15:14
Datum poslední aktualizace: 9. 9. 2020 15:24