Menu
Obec Dobřejovice
ObecDobřejovice
​​​​úřední hodiny: pondělí a středa 9 – 11 a 14 – 18          
nahoru

Chodníky na Košumberku - zveřejnění podkladů

Košumberk

Projekt výstavky nových chodníků a autobusových zastávek na ulici Košumberk je opakovaně napadán na stránkách Zpravodaje i u soudu spolkem Za naše Dobřejovice. Obec se rozhodla zveřejnit projektovou dokumentaci i rozsudek soudu, aby si každý mohl udělat názor.

Jaká jsou skutečná fakta?

(Reakce starosty Martina Sklenáře na článek spolku Za naše Dobřejovice v prosincovém Zpravodaji)
Jsem přesvědčený, že zpravodaj nemá sloužit k vzájemnému dopisování mezi spolkem a obcí, ale k informování občanů o aktuálním dění v obci. I proto jsem dlouho zvažoval, zda na článek pana Kappela, který se svou rezignací na post zvoleného zastupitele vzdal i možnosti prezentovat a prosazovat své názory v zastupitelstvu, vůbec reagovat. V reakci na výše uvedený článek jsem se rozhodl uveřejnit kompletní znění rozsudku i projektovou dokumentaci na internetových stránkách obce. Každý z vás si tak může udělat svůj vlastní názor na celou věc a ověřit si veškerá skutečná fakta.
Je zřejmé, že si z rozsudku předseda spolku pan Kappel vybral jen to „málo“, co se mu hodilo. Opomněl citovat například z bodu 39 rozsudku, že „soud nepominul, že podle vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území byl již významný krajinný prvek z větší části zlikvidován“. Stalo se tak výstavbou silnice a rodinných domů (U Křížku, Nad Robotou), ke kterým i jako zástupce obce vydával pan Kappel souhlasná stanoviska, a to bez ohledu na bezprostřední sousedství s krajinným prvkem (VKP). Skutečností je, že i přes výše uvedené je VKP 58 stále registrován a z tohoto důvodu je třeba namísto původně dodaného obecného stanoviska orgánu ochrany přírody doložit závazné stanovisko tohoto orgánu, jak je uvedeno v rozsudku v bodě 31.
Mohu vám slíbit, že udělám vše pro to, abychom se za necelý rok mohli všichni na místě přesvědčit, že nové chodníky a zastávky na Košumberku slouží občanům k jejich spokojenosti a bezpečnému pohybu a že jejich výstavba přírodě vůbec neublížila.


Martin Sklenář, starosta


Rozsudek krajského soudu:

Projektová dokumentace:

Více informací o projektu:

 

Datum vložení: 2. 12. 2022 9:01
Datum poslední aktualizace: 2. 12. 2022 9:23