Navigace

Obsah

Znak obce Spolkový dům


 

Provoz SD probíhá v omezeném režim v souladu s aktuálními nařízeními vlády. Pro konkrétní informace kontaktujte organizátora na kontaktech níže.

 

Spolkový dům Dobřejovice se nachází na adrese U Kapličky 44, Dobřejovice. Je k dispozici všem spolkům, občanům i zájemcům o pronájem. Při využívání je třeba dodržovat provozní řád spolkového domu a multifunkčního hřiště.spolkový dům

Kontakt: Jan Chvátal, 607 055 158, mistostarosta@dobrejovice.cz

Rezervace prostor Spolkového domu a multifunkčního sportovního hřiště
Od 1.1.2019 budou rezervace probíhat pomocí nového rezervačního systému, který nově umožňuje

  • jednoduché zadávání opakujících se akcí
  • volbu začátku a konce akce po 15 minutách
  • stanovení minimálních mezer mezi akcemi na 15 minut (úklid, příprava, převlékání)

Do systému je nutné se nově rezervovat. Případné dotazy směřujte na místostarostu.

 

Seznam pravidelných kroužků a akcí ve Spolkovém domě od září 2021 do ledna 2022:

den a hodina název akce organizátor
pondělí
17:45 – 18:45
Zumba pro děti (7-14 let) Táňa Lipowská , tel.776 633 974, lipota@email.cz
pondělí
19:00 – 20:00
Jóga Táňa Lipowská , tel.776 633 974, lipota@email.cz
středa

16:45 - 17:30

Kreativní joga pro děti (6-10 let) Táňa Lipowská , tel.776 633 974, lipota@email.cz
středa
19:00 - 20:00
Jóga Táňa Lipowská , tel.776 633 974, lipota@email.cz
čtvrtek
16:30 - 17:30
Fotbalová školička Junior Dobřejovice, z.s. , tel. 774 068 745  junior@fotbaldobrejovice.cz
čtvrtek
19:00 - 20:00
Zumba Táňa Lipowská , tel.776 633 974, lipota@email.cz
pátek
15:00 - 17:00
Knihovna Obecní knihovna Dobřejovice
pátek
15:00 - 17:00
Čtenářství, společenské hry, tvoření (pro děti i dospělé), doučování (pro děti) Duha Dobřejovice ve spolupráci s Obecní knihovou Dobřejovice
neděle
19:00 - 20:00
Zumba Táňa Lipowská , tel.776 633 974, lipota@email.cz

 

 

 

 

 

Stránka

  • 1