Navigace

Obsah

Znak obce Spolkový dům


Spolkový dům Dobřejovice se nachází na adrese U Kapličky 44, Dobřejovice. Je k dispozici všem spolkům, občanům i zájemcům o pronájem. Při využívání je třeba dodržovat provozní řád spolkového domu a multifunkčního hřiště.spolkový dům

Kontakt: Jan Chvátal, 607 255 158, mistostarosta@dobrejovice.cz

Rezervace prostor Spolkového domu a multifunkčního sportovního hřiště
Od 1.1.2019 budou rezervace probíhat pomocí nového rezervačního systému, který nově umožňuje

  • jednoduché zadávání opakujících se akcí
  • volbu začátku a konce akce po 15 minutách
  • stanovení minimálních mezer mezi akcemi na 15 minut (úklid, příprava, převlékání)

Do systému je nutné se nově rezervovat. Případné dotazy směřujte na místostarostu.

 

Seznam pravidelných kroužků a akcí ve Spolkovém domě od září 2019 do ledna 2020:

den a hodina název akce organizátor
pondělí
19:00 – 20:00
Jóga Táňa Lipowská , tel.776 633 974 info@malyjogi.cz
úterý
18:30 - 19:30
Pilates Zuzana Novosadová, tel. 776 296 002, zuzana@novosadova.cz
středa

16:45 - 17:30

Kreativní joga pro děti (6-10 let) Táňa Lipowská , tel.776 633 974 info@malyjogi.cz
středa

17:45 - 18:30

Kreativní joga pro děti (6-10 let) Táňa Lipowská , tel.776 633 974 info@malyjogi.cz
středa
19:00 - 20:00
Jóga Táňa Lipowská , tel.776 633 974 info@malyjogi.cz
čtvrtek
18:00 - 19:00
Pilates Zuzana Novosadová, tel. 776 296 002, zuzana@novosadova.cz
čtvrtek
20:00 - 21:00
Zumba Táňa Lipowská , tel.776 633 974 info@malyjogi.cz
pátek
15:00 - 17:00
Knihovna Obecní knihovna Dobřejovice
pátek
15:00 - 17:00
Čtenářství, společenské hry, tvoření (pro děti i dospělé), doučování (pro děti) Duha Dobřejovice ve spolupráci s Obecní knihovou Dobřejovice
neděle
19:00 - 20:00
Zumba Táňa Lipowská , tel.776 633 974 info@malyjogi.cz
neděle
20:00 - 22:00
Ping - Pong (listopad - duben) spolek Moderní Dobřejovice

 

 

 

 

Stránka

  • 1