Navigace

Obsah

Znak obce Poplatek z pobytu


V říjnu 2019 schválená novela zákona o místních poplatcích zavádí od 1.1.2020 zcela nový přístup k místnímu poplatku z pobytu. Poplatníkem bude nově každá osoba, která není v obci přihlášená, za ní bude obci v zákonem stanovených případech platit tento poplatek její ubytovatel.

Tyto povinnosti se týkají od nového roku nejen ubytoven či penzionů, ale také úplatného ubytovávání v rodinných domech či bytech. V případě neplnění oznamovací a evidenční povinnosti, či v případě neplacení poplatků, hrozí ubytovatelům citelné sankce až do výše 500 000 Kč.

Cílem obce při zavádění těchto nových pravidel je především získat přehled o místech, ve kterých probíhá masivní krátkodobé ubytování, získat kontakty na provozovatele a omezovat negativní vlivy s touto činností spojené: hlavně oblast nakládání s odpad a veřejného pořádku.

Všechny ubytovatele vyzýváme: přijďte se osobně na úřad poradit, či se nás zeptejte na telefonu 607 055 158 či e-mailu mistostarosta@dobrejovice.cz.

Budeme rádi také za tipy občanů na objekty, ve kterých tyto neoficiální ubytovny fungují.