Navigace

Obsah

Znak obce Poplatky pro rok 2019


Veškeré poplatky vybírané obcí zůstávají na rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018.

Vodné a stočné:
Vodné – 1m3 ve výši 36,01 Kč
Stočné – 1m3 ve výši 46,37 Kč

Svoz komunálního odpadu:
Nádoba 120 l – svoz 1x týdně ve výši 1 575,- Kč (každý pátek)
Nádoba 120 l – svoz 1x za 14 dní ve výši 1 045,- Kč (sudý pátek)
Nádoba 120 l – svoz 1x měsíčně ve výši 560,- Kč (poslední pátek v měsíci)
Nádoba 240 l – svoz 1x týdně ve výši 2 405,- Kč (každý pátek)
Nádoba 240 l – svoz 1x za 14 dní 1 315,- Kč (sudý pátek)
Nádoba 240 l – svoz 1x měsíčně ve výši 615,- Kč (poslední pátek v měsíci)

Svoz bio odpadu:
Nádoba 120 l – svoz 1x týdně ve výši 625,- Kč (každou středu od 27.3.2019  do 27.11.2019 )
Nádoba 240 l – svoz 1x týdně ve výši 810,- Kč (každou středu od 27.3.2019  do 27.11.2019 )

Svoz plastu:
Nádoba 120 l – svoz 1x za 14 dní ve výši 150,- Kč (sudé pondělí od 6:00)

Poplatek za psa:
První pes – ve výši 200,- Kč
Každý další pes – ve výši 250,- Kč
Pro příjemce důchodu všeho druhu bez dalšího příjmu:
První pes – ve výši 100,- Kč
Každý další pes – ve výši 150,- Kč

Informace k přihlašování, odhlašování a platbě místniho poplatku ze psů

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství (na pozemcích vyjmenovaných vyhláškou)

  • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje, zařízení sloužících pro poskytování prodeje, za provádění výkopových prací, stavebního zařízení,  reklamního zařízení , skládek a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl: 10Kč ( za každý i započatý m2 a den)
  • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí , zařízení cirkusů, za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce: 1Kč ( za každý i započatý m2 a den)
  • za umístění reklamního - informačního zařízení: 500 Kč (za každý započatý  m2 za rok).

 

Poplatek ze vstupného
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

  • kulturní akci ...............................…5 %,
  • sportovní akci .........................…..5 %,
  • prodejní akci .................................10 %,
  • reklamní akci .............................…10 %.

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.

Poplatek z ubytovací kapacity
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6 Kč

Poplatek za připojení na vodovod a kanalizaci
Poplatek za připojení je 180 Kč/m2 pozemku s výjimkou případů, kdy už byl zaplacen v minulosti (například hned při vybudování vodovodu a kanalizace).

 

Přílohy

Rok 2018 Staženo: 468x

Rok 2017 Staženo: 363x

Rok 2015 Staženo: 322x

Rok 2016 Staženo: 314x

Rok 2014 Staženo: 197x

Rok 2013 Staženo: 326x

Stránka

  • 1