Navigace

Obsah

Znak obce Sběrný dvůr Dobřejovice


Sběrný dvůr je až do odvolání uzavřen. Objemný, bio (pokud nemáte biopopelnici) a nebezpečný odpad do doby jeho otevření skladujte u sebe na pozemku.

Ve Sběrném dvoře Dobřejovice, umístěném v ulici K Herinku, mohou občané Dobřejovic zdarma odložit určité druhy odpadů. Ostatní odpady (například stavební suť apod..) lze ve sběrném dvoru odevzdat za úplatu dle ceníku uvedeného na www.sberny-dvur-dobrejovice.cz. Kontakty: e-mail: sddobrejovice@seznam.cz, tel: 603 168 974.

sběrný dvůr

Službu bezplatného uložení odpadu (následně placeného obcí Dobřejovice) je možné využít při splnění všech těchto podmínek:

 • Odpad je přijatý od občanů obce Dobřejovice.
 • Odpad je občanem osobně odevzdaný ve Sběrném Dvoře.
 • Jedná se jeden z následujících druhů odpadů:
  • objemný odpad
  • bioodpad
  • nebezpečný odpad
  • elektroodpad (v rámci zpětného odběru spol. Elektrowin a Asekol - bez evidence pro obec)
 • Občan doloží občanským průkazem či jiným dokladem bydliště na území obce Dobřejovice.
 • Občan stvrdí správnost druhu a množství odevzdaného odpadu svým podpisem.

Služba se nevztahuje na:

 • Odpad z provozu firem a živností, byť sídlí na území obce Dobřejovice.
 • Odpad občanů jiných obcí.
 • Běžný komunální odpad z domácností.
 • Odpad jiných než uvedených druhů (stavební suť, pneumatiky…)
 • Odpad ze stavební činnosti a to ani, když jej lze kvalifikovat jako objemný odpad (například dřevěné krovy).
 • Odpad přivezený sběrný dvůr v kontejnerech či nákladních automobilech provozovatele SD.