Navigace

Obsah

Znak obce Nakládání s odpady


Nakládání s odpady v obci upravuje Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů... z roku 2017 a také  Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o poplatku za komunální odpa . Ty se týkají mimo jiné těchto oblastí:

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálních odpadů zajištuje na základě smlouvy s obcí firma FCC Česká republika, s.r.o. – provozovna Říčany ( Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany, tel: 323 601 617). Poplatek za komunální odpad se liší podle velikosti svozové nádoby a četnosti jejího vývozu. Poplatek se platí na obecním úřadu.
Více informací >>>

Sběr tříděného odpadu
Sběr tříděného odpadu opět zajištuje firma FCC Česká republika. Tyto služby jsou financovány obcí a jsou (až na výjimku u 120l nádob na plast) pro občany zdarma.
Více informací >>>

Svoz bioodpadu
Domovní kontejnery na svoz bioodpadu o velikosti 120 a 240 litrů můžete objednat na obecním úřadu. Větší množství bioodpadu z domácností můžete zdarma odvézt do sběrného dvora.
Více informací >>>

Sběrný dvůr
Ve Sběrném dvoře Dobřejovice, umístěném v ulici K Herinku, mohou občané Dobřejovic zdarma odložit určité druhy odpadů. Ostatní odpady (například stavební suť apod..) lze ve sběrném dvoru odevzdat za úplatu dle ceníku.
Více informací >>>

Pneumatiky a autobaterie
Za likvidaci starých pneumatik a autobaterií bylo doposavad nutné ve sběrném dvoře platit. Možná proto se jich někteří zbavovali odhazováním do příkopů u silnic. V dobřejovickém autoservisu a vrakovišti ale nyní můžete tyto odpady odevzdat zdarma!
Více informací >>>