Navigace

Obsah

Znak obce Nakládání s odpady


Nakládání s odpady v obci upravuje Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů... z roku 2017 a také  Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o poplatku za komunální odpa . Ty se týkají mimo jiné těchto oblastí:

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálních odpadů zajištuje na základě smlouvy s obcí firma FCC Česká republika, s.r.o. – provozovna Říčany ( Politických vězňů 1233/40, 251 01 Říčany, tel: 323 601 617). Poplatek za komunální odpad se liší podle velikosti svozové nádoby a četnosti jejího vývozu. Poplatek se platí na obecním úřadu.
Více informací >>>

Sběr tříděného odpadu
Sběr tříděného odpadu opět zajištuje firma FCC Česká republika. Tyto služby jsou financovány obcí a jsou (až na výjimku u 120l nádob na plast) pro občany zdarma.
Více informací >>>

Svoz bioodpadu
Domovní kontejnery na svoz bioodpadu o velikosti 120 a 240 litrů můžete objednat na obecním úřadu. Větší množství bioodpadu z domácností můžete zdarma odvézt do sběrného dvora. První svoz bioodpadu v roce 2021 proběhne ve středu 31.3. Hnědé popelnice přistavte před váš dům ideálně předchozí den večer.
Více informací >>>

Sběrný dvůr
Ve Sběrném dvoře Dobřejovice, umístěném v ulici K Herinku, mohou občané Dobřejovic zdarma odložit určité druhy odpadů. Ostatní odpady (například stavební suť apod..) lze ve sběrném dvoru odevzdat za úplatu dle ceníku.
Sběrný dvůr je až do odvolání uzavřen. Objemný, bio (pokud nemáte biopopelnici) a nebezpečný odpad do doby jeho otevření skladujte u sebe na pozemku.

Provozovatel Sběrného dvora Dobřejovice, společnost PROFA Autodoprava, rozhodl o uzavření sběrného dvora do 28.3.2021.
Více informací >>>