Navigace

Obsah

Znak obce Změna územního plánu


Majitelé pozemku mohou v případě, že usilují o změnu územního plánu, podat na obecní úřad vyplněný formulář "Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny".

Tyto návrhy na pořízení změny územního plánu Dobřejovic obec eviduje a v případě, že Zastupitelstvo obce Dobřejovice na návrh starosty obce rozhodne o pořízení změny ÚP Dobřejovic, budou jednotlivé návrhy pořizovatelem posouzeny z hlediska úplnosti a souladu s právními předpisy a opatřeny stanoviskem. O návrhu pak rozhodne Zastupitelstvo obce Dobřejovice. O výsledku jednání zastupitelstva obce bude žadatel písemně informován.

Aktuálně (jaro 2019) probíhá proces Změny č.2 územního plánu Dobřejovic, který snad bude ukončen v průběhu roku 2019. Termín začátku prací na Změně č.3 (do které by byly zařazeny nově přicházející návrhy) zatím není znám.

Formuláře: