Navigace

Obsah

Vyplněný formulář žádost o přidělení čísla popisného podejte na Obecní úřad.

K žádosti je nutno dále doložit následující dokumenty:

  • kolaudační rozhodnutí, souhlas s užíváním stavby (prohlášení o existenci stavby) – podle skutečně provedeného úkonu stavebního úřadu; doklad v případě zaslání poštou musí být úředně ověřen
  • geometrický plán u novostaveb nebo výpis z katastru nemovitostí v případě, že objekt je zapsán v katastru nemovitostí, ale nemá GP
  • kopii listu projektové dokumentace, příp. katastrální mapy se zákresem hl. vchodu do budovy

 

Žadatelem může být pouze vlastník nemovitosti uvedený v kolaudačním rozhodnutí, resp. v prohlášení o existenci stavby, nebo jeho zástupce na základě úředně ověřené plné moci.

O vydání čísla popisného rozhodne obec do 30 dní od podání žádosti na podatelnu Obecního úřadu v Dobřejovicích se sídlem Na Návsi 26, 251 01  Dobřejovice.

Označení budovy

Majitelé nemovitosti mají následně ze zákona povinnost označit budovu na viditelném místě čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Obecní úřad Dobřejovice stanovuje vzhled tohoto označení: jedná se o červenou smaltovou tabulkou o velikosti 200x150mm s bílými číslicemi a okrajem. Obecní úřad tabulku zajistí pro všechny nově kolaudované budovy.

čp