Navigace

Obsah

Znak obce Poplatek za psa, evidence psů


V případě, že jste držitelem psa a máte v Dobřejovicích trvalý pobyt, jste povinni podle obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o místních poplatcích přihlásit do 30 dnů psa staršího tří měsíců. Splatnost poplatku je do 30 dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla, dále vždy do 31.5.

Sazby poplatku:

  • První pes                          200,- Kč
  • Každý další pes                  250,- Kč

Pro příjemce důchodu všeho druhu bez dalšího příjmu:

  • První pes                          100,- Kč
  • Každý další pes                  150,- Kč

Úhradu poplatku lze provést:

  • hotově v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách: pondělí + středa 9-11, 14-18
  • bankovním převodem na účet číslo: 6122201/0100, vs: číslo domu, text: jméno, popis poplatku

Formuláře: