Navigace

Obsah

Znak obce Výjimka ze zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun


Vzhledem k tomu, že Obec ani Obecní úřad Dobřejovice nejsou příslušnými orgány státní správy k vydávání výjimek z místní úpravy provozu na silnicích III. tříd, je nutné podat žádost na udělení „výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“ na Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy – oddělení dopravy. Příslušným referentem je Ing. Přemysl Douša, tel.: 323 618 274, e-mail: premysl.dousa@ricany.cz.

Povolení, která v této věci byla v minulosti vydávána Obcí Dobřejovice bohužel nebyla v souladu s platnou legislativou a v případě řešení s Policií ČR by jejich držitele nikterak neochránila.