Navigace

Obsah

Znak obce Územní plán


Územní plán obce je hlavním dokumentem určujícím rozvoj území obce. V současnosti je platný stav po Změně č. 1 územního plánu Dobřejovic (platná od 6. 6. 2014). Ta navázala na původní územní plán (platný od 24. 12. 2010). Aktuálně je projednávána Změna č. 2 územního plánu Dobřejovic.
Aktuální stav územního plánu najdete přehledně v geoportálu.

V lokalitě "Nad Pražskou cestou" byl vydán regulační plán, aktuálně platný ve stavu po změně č.1.

Pokud chcete zažádat o změnu územního plánu, postupujte následovně.


Zprávy

Návrh změny č. 2 ÚP Dobřejovic - veřejné projednání

Návrh změny č.2 územního plánu Dobřejovic a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území budou od 20.8.2019 do 30.9.2019 vystaveny na OÚ Dobřejovice a na internetových stránkách obce(tedy v detailu tohoto článku). Veřejné projednání se bude konat 23.9.2019 v 16:00 v zasedací místnosti OÚ Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice. celý text

ostatní | 19. 8. 2019 | Autor:

Zpráva o uplatňování ÚP Dobřejovic


ostatní | 13. 11. 2017 | Autor:

Změna č. 1 ÚP - platná od 6. 6. 2014


ostatní | 4. 7. 2017 | Autor:

Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 2 územního plánu Dobřejovic

Zveřejněno na úřední desce dne: 26. 9. 2016
Zveřejněno na úřední desce do dne: 11. 11. 2016
Sejmuto z úřední desky dne: celý text

ostatní | 3. 7. 2017 | Autor:

Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Dobřejovic a výzva k uplatnění stanovisek (připomínky) dle § 50 odst.2 stavebního zákona

Zveřejněno na úřední desce dne: 26. 9. 2016
Zveřejněno na úřední desce do dne: 11. 11. 2016
Sejmuto z úřední desky dne: celý text

ostatní | 30. 6. 2017 | Autor:

Veřejná vyhláška - Návrh zadání změny č. 1 regulačního plánu Dobřejovice - Nad Pražskou cestou

Veřejná vyhláška
s návrhem zadání změny č. 1 regulačního plánu Dobřejovice
- Nad Pražskou cestou

Zveřejněno na úřední desce dne: 22. 11. 2016
Zveřejněno na úřední desce do dne: 23. 12. 2016
Sejmuto z úřední desky dne: celý text

ostatní | 29. 6. 2017 | Autor: