Obsah

  Znak obce Pracovní skupina k přípravě Strategického plánu


Zpracování SP započalo zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání dne 12.9.2019, kdy určilo způsob zpracování, založilo k řízení přípravy pracovní skupinu.

Pracovní skupina je zodpovědná za přípravu strategického plánu debatovala a rozhoduje o způsobu, rozsahu a formách zapojení veřejnosti, připomínkuje analytickou část SP, připravenou z podkladů obecního úřadu, a hlavně aktivně pracuje na návrhové části strategického plánu (zpracování podkladů od veřejnosti, SWOT, vize, cíle, opatření…).

 

členové:        Martin Sklenář
  Ing. Jan Chvátal
  Pavla Mikušková
  Martin Joza
  Ilona Reimannová
  Martina Chvátalová
  Martin Hloušek
  Robert Nejedlý
  Tomáš Kleiner

 

Zápisy ze schůzek: