Navigace

Obsah

Znak obce Stav rozpracovaných projektů a záměrů obce


Obec má řadu veřejně prospěšných záměrů. K jejich realizaci je ale třeba úspěšně ukončit řadu kroků: absolvovat desítky jednání s úřady, obcemi, majiteli či odborníky a zajistit potřebné smlouvy, vyjádření a povolení.

V následujícím přehledu je stav jednotlivých projektů v jednotlivých krocích znázorněn světly semaforu. Přestože se navenek ohledně některých projektů nic neděje, věnujeme mnoho sil na přípravné kroky, které umožní vlastní realizaci záměru!

   

semafor                   1 2 3 4 5 6

 

Doprava

 

Záměr
konzultace s odborníky, provozovateli, obcemi, úřady..

Pozemky
zaměření, koupě pozemků, souhlasy se stavbou…

Projekt
studie, projektová dokumentace, prováděcí dokumentace..

Povolení
územní souhlas, stavební povolení…

Dotace
žádost o dotace či jiné zajištění financí

Realizace
výběr realizátora, stavební dozor, koordinace, vlastní stavba..

Ukončení
kolaudace, vyúčtování dotace…

Rekonstrukce K Lesíku

 

 

 

 

 

 

 

Okružní křižovatka směr Herink

 

 

 

 

 

 

 

Nový chodník a přechod u BUS Čestlická

 

 

 

 

 

 

 

Rozšíření chodníku Čestlická (Slepá – hřiště)

 

 

 

 

 

 

 

Světelný přechod Čestlická

 

 

 

 

 

 

 

Přechod Košumberk (narovnání stávajícího)

 

 

 

 

 

 

 

Nový chodník a přechod k BUS Košumberk

 

 

 

 

 

 

 

Prodloužení chodníku Čestlická k cyklostezce

 

 

 

 

 

 

 

Nové radary (Jesenická, Košumberk, Čestlická)

 

 

 

 

 

 

 

Podélné dopravní značení – centrum obce

 

 

 

 

 

 

 

Revize dopravního značení - celá obec

 

 

 

 

 

 

 

Stavební úpravy křižovatky na návsi (zastávky, chodnáky, přechody)

 

 

 

 

 

 

 

Studie možností odvedení tranzitní dopravy

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Cyklostezka a cesta na Herink a Modletice

 

 

 

 

 

 

 

Cyklostezka a cesta k Osnici a parku

 

 

 

 

 

 

 

Cyklostezka a cesta na Čestlice

 

 

 

 

 

 

 

Ukončené projekty: Rekonstrukce Příčné (mezi Polní a V Porostlým)

Zeleň

 

Záměr
konzultace s odborníky, provozovateli, obcemi, úřady..

Pozemky
zaměření, koupě pozemků, souhlasy se stavbou…

Projekt
studie, projektová dokumentace, prováděcí dokumentace..

Povolení
územní souhlas, stavební povolení…

Dotace
žádost o dotace či jiné zajištění financí

Realizace
výběr realizátora, stavební dozor, koordinace, vlastní stavba..

Ukončení
kolaudace, vyúčtování dotace…

Výsadba aleje u „cyklostezky“ nad Horní

 

 

 

 

-

 

 

 

-

Výsadba aleje u „cyklostezky“ na Modletice

 

 

 

 

-

 

 

 

-

Výsadba aleje u „cyklostezky“ k parku u Osnice

 

 

 

 

-

 

 

 

-

Obnova aleje u silnice na Čestlice

 

 

 

 

-

 

 

 

-

Výstavba montované dvougaráže na techniku obce vedle zámku

 

 

 

 

 

 

 

Ukončené projekty: Výsadba aleje u „cyklostezky“ nad Horní ulicí

Vodní toky

 

Záměr
konzultace s odborníky, provozovateli, obcemi, úřady..

Pozemky
zaměření, koupě pozemků, souhlasy se stavbou…

Projekt
studie, projektová dokumentace, prováděcí dokumentace..

Povolení
územní souhlas, stavební povolení…

Dotace
žádost o dotace či jiné zajištění financí

Realizace
výběr realizátora, stavební dozor, koordinace, vlastní stavba..

Ukončení
kolaudace, vyúčtování dotace…

Odbahnění Mlýnského rybníka

 

 

 

 

 

 

 

Revitalizace Dobřejovického potoka

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled neobsahuje drobnější opravy řešené v rámci údržby, ani výhledové strategické záměry obce.
Žádosti o podrobné informace ke stavu jednotlivých projektů a připomínky k nim směřujte na místostarostu.