Navigace

Obsah

Znak obce Mapové podklady


Investorům, občanům, vlastníkům nemovitostí i dalším zájemcům slouží následující zdroje informací o území obce Dobřejovice

Mapový portál GisOnline

topgisPoskytuje velmi přehledně následující informace:

  • ortofotomapa (letecká)
  • historické mapy
  • katastr (včetně zobrazení obecních a státních pozemků)
  • územní plán
  • inženýrské sítě
  • panorama (pohledy přímo z ulic)

U jednotlivých vrstev je možné měnit průhlednost. Aplikace umožňuje vyhledávat vlastníka v katastru, měřit délky a plochy.

https://app.gisonline.cz/dobrejovice

 
Informace o přesném umístění sítí externích provozovatelů včetně žádostí o vyjádření:

elektřina – správce ČEZ Distribuce – ten podá přesné informace k umístění sítí - geoportal.cezdistribuce.cz/Geoportal.ses//ves.aspx

plynovod -  správce Pražská plynárenská distribuce - https://e-portal.ppdistribuce.cz/

telefon, elektonické komunikace – správce Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti