Navigace

Obsah

Znak obce Mapové podklady


Investorům, občanům, vlastníkům nemovitostí i dalším zájemcům slouží následující zdroje informací o území obce Dobřejovice

Mapový portál GisOnline

topgisPoskytuje velmi přehledně následující informace:

 • ortofotomapa (letecká)
 • historické mapy
 • katastr (včetně zobrazení obecních a státních pozemků)
 • územní plán
 • inženýrské sítě
 • panorama (pohledy přímo z ulic)

U jednotlivých vrstev je možné měnit průhlednost. Aplikace umožňuje vyhledávat vlastníka v katastru, měřit délky a plochy.

https://app.gisonline.cz/dobrejovice

 

Geoportál GEPRO

geproPoskytuje velmi přehledně následující informace:

 • katastrální mapu (včetně staré mapy pozemkového katastru)
 • zobrazení věcných břemen
 • zobrazení BPEJ
 • turistická mapa
 • ortofotomapa (letecká)
 • zobrazení obecních pozemků
 • územní plán
 • inženýrské sítě

U jednotlivých vrstev je možné měnit průhlednost. Aplikace umožňuje vyhledávat vlastníka v katastru, měřit délky a plochy, vkládat vlastní body do mapy.

dobrejovice.obce.gepro.cz