Navigace

Obsah

Znak obce Architektonická koncepce centra obce Dobřejovice


 

centrum obcePotřeba ujasnit si a systematicky naplánovat budoucí vývoj návsi a jejího okolí vyplynula ze strategického plán obce do roku 2030. Proto je jedním z opatření v něm obsažených tvorba Architektonické koncepce centra, která by měla nalézt odpovědi na požadavky občanů po dalších a kvalitnějších službách občanského vybavení, řešit velká intenzita dopravy, bariéry pro pohyb chodců atd…

Vedení obce zpracovalo patnáctistránkové zadání, které vymezilo mj. řešené území - od točny autobusů, poštu a park u ní, obecní úřad a jeho okolí, prostor před zámkem, křižovatku na návsi, Dobřejovický potok od ulice U Potoka až k budově fotbalového klubu (FK), obecní budovu č.p. 36 a parčík u ní, prostor u fotbalového hřiště (parčík, parkoviště, dětské hřiště, obě fotbalová hřiště). Dále popsalo stávající stav a na základě podnětů vzniklých při zpracování strategického plánu i cílový stav. Na základě konzultace s odborníky bylo navrženo pět architektonických teliérů, z nichž byl na základě dosavadních realizací a referencí vybrán ateliér re: architekti.

Zpracovatelé podniknou přímo na místě, na základě dokumentů i jednání se zástupci obce vlastní analýzy. Zorganizují celkem tři veřejné projednání (ve fázích analýzy, koncept návrhu a finální návrh), vypracují koncept návrhu a po projednání a připomínkování i finální návrh. Ten bude obsahovat textovou zprávu, vysvětlující schémata, situaci v podrobnosti měřítka 1:1000, schematickou dokumentace navrhovaných budov v měřítku 1:200 (půdorysy, řezy, pohledy), klíčové vizualizace a zákresy, odhad nákladů realizace a návrh etapizace.

Termín začátku prací:  září 2020

Termín ukončení: květen 2021

 

Dokumenty a odkazy:

Architektonická koncepce centra obce Dobřejovice