Navigace

Obsah

Znak obce Architektonická koncepce centra obce Dobřejovice


nadhled

Potřeba ujasnit si a systematicky naplánovat budoucí vývoj návsi a jejího okolí vyplynula ze strategického plán obce do roku 2030. Proto je jedním z opatření v něm obsažených tvorba Architektonické koncepce centra, která by měla nalézt odpovědi na požadavky občanů po dalších a kvalitnějších službách občanského vybavení, řešit velká intenzita dopravy, bariéry pro pohyb chodců atd…

Vedení obce zpracovalo patnáctistránkové zadání, které vymezilo mj. řešené území - od točny autobusů, poštu a park u ní, obecní úřad a jeho okolí, prostor před zámkem, křižovatku na návsi, Dobřejovický potok od ulice U Potoka až k budově fotbalového klubu (FK), obecní budovu č.p. 36 a parčík u ní, prostor u fotbalového hřiště (parčík, parkoviště, dětské hřiště, obě fotbalová hřiště). Dále popsalo stávající stav a na základě podnětů vzniklých při zpracování strategického plánu i cílový stav. Na základě konzultace s odborníky bylo navrženo pět architektonických teliérů, z nichž byl na základě dosavadních realizací a referencí vybrán ateliér re: architekti.

 

Dokumenty a odkazy:

Koncept Architektonické koncepce centra obce Dobřejovice:

 

Prostor pro vaše připomínky k návrhům je do úterý 15.června 2021. Využít můžete jednu z těchto možností:

  • Napište e-mail na participace@rearchitekti.cz.
  • Své připomínky napište na papír a doručte je na Obecní úřad, či do poštovní schránky na adrese úřadu Na Návsi 26, Dobřejovice. Vaše podněty budou následně architektům předány.

 

Další postup prací:

  • do 15. června 2021 - sběr připomínek
  • červenec - zhodnocení a zapracování připomínek, vypracování konečného návrhu Koncepce, předložení zastupitelům
  • září - schvalování Koncepce na zastupitelstvu
  • září - veřejná prezentace finální podoby Koncepce občanům
  • následně - práce na projektových dokumentacích jednotlivých částí, změna územního plánu, jednání s majiteli dotčených nemovitostí, zajištění financování, realizace....