Navigace

Obsah

Znak obce Úřední deska


 

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Dobřejovice na adrese Na Návsi 26, 251 70 Dobřejovice.

"Elektronická úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivních záznamů"

Na úřední desce naleznete usnesení zastupitelstva a další dokumenty úřadu.

Originály veškerých zde zveřejněných dokumentů jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadu Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01  Dobřejovice.

Dokumenty týkající se rozpočtu (rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu, návrh rozpočtu, schválený rozpočet, závěrečný účet...) naleznete v sekci Samospráva / Rozpočet.

 

 

 Úřední deska