Navigace

Obsah

Znak obce Archiv právních předpisů obce


2010

OZV č. 2/2010 o místních poplatcích. Staženo: 361x | 30.12.2010

OZV č. 1/2010, kterou se stanoví části společného školského obvodu základních škol.(ZŠ v Říčanech) Staženo: 273x | 23.06.2010

2008

OZV č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Dobřejovice. - 1 Staženo: 322x | 31.12.2008

OZV č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Dobřejovice - 2 Staženo: 275x | 31.12.2008

OZV č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Dobřejovice - 3 Staženo: 439x | 31.12.2008

OZV č. 1/2008, kterou se mění OZV č. 5/2003 o místních poplatcích a doplňuje OZV č. 3/2005. Staženo: 219x | 19.07.2008

2007

OZV č. 2/2006, zrušuje čl. 6 OZV č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Staženo: 207x | 31.12.2007

OZV č. 1/2006, Usnesení - Závazná část změny č. 2 ÚPnSU Staženo: 199x | 30.12.2007

OZV č. 1/2006, Závazná část změny č. 2 ÚPnSU Staženo: 290x | 28.12.2007

OZV č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Dobřejovice Staženo: 282x | 27.12.2007

OZV č. 1/2005 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Staženo: 272x | 26.12.2007

OZV č. 5/2004 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole Dobřejovice. (nahrazuje OZV 02/2004) Staženo: 178x | 25.12.2007

OZV č. 4/2004 o zabezpečení ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území obce Staženo: 310x | 24.12.2007

OZV č. 3/2004 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích na území obce Dobřejovice Staženo: 331x | 23.12.2007

OZV č. 1/2004 o místních poplatcích (doplnění OZV 05/2003) Staženo: 344x | 22.12.2007

OZV č. 5/2003 o místních poplatcích (nahrazuje OZV 03/2003) Staženo: 331x | 21.12.2007

OZV č. 4/2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole Dobřejovice. (nahrazuje OZV 02/2003) Staženo: 190x | 20.12.2007

OZV č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Staženo: 236x | 19.12.2007

OZV č. 8/2002, Požární řád obce Dobřejovice Staženo: 317x | 18.12.2007

Stránka