Navigace

Obsah

Znak obce Archiv právních předpisů obce


2017

VV - Změna č. 1 ÚP Dobřejovic Staženo: 305x | 22.08.2017

Vydání OOP 1/2014 - Změna č. 1 územního plánu Dobřejovic Staženo: 264x | 22.08.2017

Dokumentace k OOP 1/2004 - Změna č. územního plánu Dobřejovic Staženo: 976x | 23.08.2017

Veřejná vyhláška 2014 - FÚ pro Středočeský kraj Staženo: 319x | 23.08.2017

Daň z nemovitostí č. 1/2013 - FÚ pro Středočeský kraj Staženo: 139x | 23.08.2017

Daň z nemovitostí č. 2/2013 - FÚ pro Středočeský kraj Staženo: 324x | 23.08.2017

OOP č. 1/2012_1 Regulační plán- Dobřejovice, Nad pražskou cestou Staženo: 253x | 23.08.2017

OOP č. 1/2012_ 2 Regulační plán, vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Staženo: 244x | 23.08.2017

EX 31432-09-19 USNESENÍ - dražba Staženo: 327x | 23.08.2017

VV č.j. 219/2003 o zařazení pozemních komunikací v k. ú. obce Dobřejovice do kategorie místních komunikací Staženo: 237x | 23.08.2017

2014

OZV č. 1/2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy (ZŠ v Průhonicích) Staženo: 371x | 16.09.2014

2013

OZV č. 1/2013 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení v obci Dobřejovice Staženo: 328x | 24.07.2013

OZV č. 2/2013 kterou se osvobozují od daně z nemovitostí na území obce nemovitosti dotčené živelní pohromou Staženo: 330x | 24.07.2013

2012

OZV č. 3/2012 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Staženo: 302x | 31.08.2012

OZV č. 2/2012 - příloha č. 1 - mapa osazení požárních hydrantů Staženo: 350x | 23.06.2012

OZV č. 2/2012, kterou se mění OZV č. 8/2002, Požární řád obce Staženo: 297x | 23.06.2012

OZV č. 2/2012, příloha č. 2 - seznam požárních hydrantů Staženo: 329x | 23.06.2012

OZV č. 1/2012 kterou se zrušuje OZV 3/2010 o místním poplatku za VHP Staženo: 207x | 09.05.2012

2011

OZV č. 1/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Dobřejovice. Staženo: 267x | 05.05.2011

2010

OZV č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technického herní zařízení Staženo: 215x | 30.12.2010

Stránka