Navigace

Obsah

Znak obce Poplatek za psa, evidence psů


V případě, že jste držitelem psa a máte v Dobřejovicích trvalý pobyt (u firrem sídlo), jste povinni podle Obecbě závazné vyhlášky č. 2/2019 o místních poplatcích  přihlásit do 30 dnů psa staršího tří měsíců. Splatnost poplatku je do 30 dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla, dále vždy do 31.5. daného roku.

Sazby poplatku:

Pro osoby starší 65 let:

Úhradu poplatku lze provést:

Upozornění:

Formuláře: