Navigace

Obsah

Znak obce Poplatky pro rok 2021


 

Vodné a stočné:

Vodné – 1m3 ve výši 37,01 Kč
Stočné – 1m3 ve výši 45,31 Kč
Vodné a stočné fakturuje občanům provozovatel obecního vodovodu a kanalizace, firma 1.SčV a.s..

 

Svoz komunálního odpadu:

nádoba

frekvence

den svozu

poplatek

120 litrů

1x měsíčně

poslední pátek v měsíci

       850 Kč

120 litrů

1x za 14 dní

sudý pátek

    1 600 Kč

120 litrů

1x týdně

každý pátek

    2 500 Kč

240 litrů

1x měsíčně

poslední pátek v měsíci

    1 200 Kč

240 litrů

1x za 14 dní

sudý pátek

    2 200 Kč

240 litrů

1x týdně

každý pátek

    3 800 Kč

1100 litrů

1x za 14 dní

sudý pátek

    9 200 Kč

1100 litrů

1x týdně

každý pátek

  15 000 Kč

Platba tohoto poplatku je povinná pro majitele každé nemovitosti, na které vzniká komunální odpad! Každý majitel nemovitosti musí vyplnit prohlášení plátce poplatku za komunální odpad, pokud tak již neučinil v roce 2020.

Jak zaplatit?

 • V hotovosti či kartou na obecním úřadu.
 • Od 6.1.do 30.1.2021 v:
  • pondělí 8:00 – 18:00
  • úterý 8:00 – 15:00
  • středa 8:00 – 18:00
  • čtvrtek 8:00 – 15:00
 • Od února pak v úřední hodiny

 

Svoz bio odpadu:

Domovní kontejnery na svoz bioodpadu o velikosti 120 a 240 litrů můžete objednat na obecním úřadu. Větší množství bioodpadu z domácností můžete zdarma odvézt do sběrného dvora.

nádoba

frekvence

den svozu

poplatek

120 litrů

1x týdně

každou středu

od 7.4. do 24.11.2021

     910 Kč

240 litrů

1x týdně

každou středu

od 7.4. do 24.11.2021

       1190 Kč

Co patří a nepatří do bioodpadu?

 

Svoz plastu:

Nádoba 120 l – svoz 1x za 14 dní ve výši 150,- Kč (sudé pondělí od 6:00).

Každý zájemce musí vyplnit formulář Smlouva o poskytnutí sběrové nádoby na plast.

Umístění velkých kontejnerů, co patří a nepatří do plastového odpadu?

 

Poplatek za psa:

První pes – ve výši 200,- Kč
Každý další pes – ve výši 250,- Kč
Pro osoby nad 65 let:
První pes – ve výši 100,- Kč
Každý další pes – ve výši 150,- Kč

Informace k přihlašování, odhlašování a platbě místniho poplatku ze psů

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

(na pozemcích vyjmenovaných vyhláškou)

 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje, zařízení sloužících pro poskytování prodeje, za provádění výkopových prací, stavebního zařízení,  reklamního zařízení , skládek a pro potřeby tvorby filmových a televizních děla pro reklamní akce:10Kč ( za každý i započatý m2 a den)
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, zařízení cirkusů, za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce: 1Kč ( za každý i započatý m2 a den)
 • za umístění reklamního - informačního zařízení: 1000 Kč (za každý započatý  m2 za rok).

Seznam a mapa veřejných prostranství je v příloze OZV č. 3/2020 o poplatku za komunální odpad

 

Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

 • kulturní akci ................................…5 %,
 • sportovní akci .........................…....5 %,
 • prodejní akci .................................10 %,
 • reklamní akci .............................…10 %.

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely. Od poplatku se dále osvobozují kulturní a sportovní akce pořádané spolky se sídlem na územíobce Dobřejovice.

 

Poplatek z pobytu

Sazba poplatku činí 9 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená, plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Více informací k poplatku z pobytu.

 

Poplatek u nově budovaných staveb

U nových staveb na dosud nezastavěných pozemcích obec předpokládá uzavření dohody o spolupráci při výstavbě inženýrských sítí, obsahující příspěvek stavebníka do Fondu rozvoje infrastruktury v obci Dobřejovice ve výši 180 Kč/m2 pozemku určeného k výstavbě. Příspěvek se nevybírá ve chvíli, kdy už byl za danou nemovitost zaplacen v minulosti poplatek za připojení vodovodu a kanalizace.

 

Přílohy

Rok 2018 Staženo: 564x

Rok 2017 Staženo: 455x

Rok 2015 Staženo: 405x

Rok 2016 Staženo: 407x

Rok 2014 Staženo: 281x

Rok 2013 Staženo: 406x

Stránka

 • 1