Navigace

Obsah

Znak obce Informace pro stavebníky a investory


Jsme rádi, že plánujete výstavbu právě v naší obci. Obec Dobřejovice systematicky pracuje na zlepšování podmínek v obci, rozvoji technické infrastruktury a občanského vybavení. Jsme přesvědčeni, že spolupráce na tomto rozvoji je společným zájmem Obce i vás - stavebníků. Proto u nových staveb na dosud nezastavěných pozemcích obec předpokládá uzavření dohody o spolupráci při výstavbě inženýrských sítí, obsahující příspěvek stavebníka do Fondu rozvoje infrastruktury v obci Dobřejovice ve výši 180 Kč/m2 pozemku určeného k výstavbě. 

Abychom předešli komplikacím a nedorozuměním, seznamte se prosím s níže uvedenými informacemi, určenými pro stavebníky a investory. V případě jakýchkoli nejasností či potřeby dalších informací kontaktujte starostu či místostarostu

Podmínky obce

 

Závazné stanovisko orgánu územního plánování

Od 1. 1. 2018 vydává závazná stanoviska dle §96b zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) odbor územního plánování a regionálního rozvoje v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, budova F.

Kontaktní osobou pro obec Dobřejovice je Ing. arch. Martina Jánoš, tel. 323 618 270, martina.janos@ricany.cz.

Formulář žádosti o závazné stanovisko naleznete zde.

Aktuálně od 20. dubna 2020: Prosíme občany o maximum využívání dálkových možností komunikace a omezení osobních návštěv na odboru. V případě nutnosti je třeba dohodnout si schůzku s konkrétním referentem na konkrétní termín (pouze na středu). Objednání lze telefonicky, e-mailem nebo datovou schránkou. Odbavení klientů bez předchozího objednání není zaručeno.

 

Inženýrské sítě

Rámcové umístění (některých) sítí můžete nalézt na našiich geoportálech. Pro jejich přesné určení kontaktujte správce jednotlivých sítí. Je možné také využít archiv obecního úřadu.

vodovod a kanalizace – jsou v majetku obce a pro obec jej spravuje společnost 1.SČV.

elektřina – správce ČEZ Distribuce – ten podá přesné informace k umístění sítí - geoportal.cezdistribuce.cz/Geoportal.ses//ves.aspx

plynovod -  správce Pražská plynárenská distribuce - https://e-portal.ppdistribuce.cz/

telefon, elektonické komunikace – správce Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti