Navigace

Obsah

Povodně červen 2013 - I. část - Dobřejovický potok

Po několikadenních deštích došlo i v obci Dobřejovice 2. a 3. června 2013 k rozlití Dobřejovického potoka, zaplavení části Horní ulice a velkému vzestupu průtoku pod Čestlickou ulicí. Následně po zaplavení povrchovými vodami došlo k vzestupu spodních vod, které se objevily ve sklepech a dále došlo i k z znečištění studní. Čistička odpadních vod a vodovodní řad nebyly poškozeny. Dodávka pitné vody z obecního vodovodu byla bezpečná.

Ukázky z povodní jsou rozděleny do 2. částí, z nichž první je věnována Dobřejovickému potoku, druhá ulici Horní a ulici Čestlická. Dále bude připojena stránka nabídek firem na slevy pro občany postižené povodní.