Navigace

Obsah

Cyklostezka Průhonice - Dobřejovice

Cyklostezka Průhonice - Dobřejovice je v současné době prakticky dokončená. Byla budována za pomoci prostedků Evropské unie.

Informace o cyklostezce - zveřejňování služeb pro cyklisty.

 

Průhonicemi na kole - ukončení projektu.

 

Informace pro občany

 

Cyklostezka Průhonice - Dobřejovice

 

Koncepce "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje"

Do oznámení koncepce je možno nahlížet na úředních deskách. Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění (za den zveřejnění se považuje den zveřejnění oznámení koncepce na úřední desce kraje). Vyjádření je možné zasílat na dresu Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, 100 10, do 20 dnů od dnešního dne, tzn. do 9. 12. 2013) Materiál oznámení koncepce je možné nalézt v Informačním systému SEA. http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP169K

 

Středočeský kraj - generel cyklostezek