Navigace

Obsah

Znak obce Registr smluv


Na obec Dobřejovice se nevztahuje zákon 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv). Podle §3 odst. 2l) se ustanovení tohoto zákona nevztahují na smlouvy, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost.


 

Zprávy

Smlouva o dílo - Víceúčelové sportovní hřiště

Objednatel: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Říčany
Zhotovitel: VI-DA INVEST a.s., Libocká 258/22, 162 00 Praha 6
Předmět VZ: Víceúčelové sportovní hřiště na p.p.c. 245/2, KÚ Říčany celý text

ostatní | 6. 7. 2017 | Autor:

Kupní smlouva - parc. č. 153/79 - vodní plocha

Kupující: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Říčany
Prodávajícíl: Pokorná Růžena
Bosáková Miroslava
Předmět KS: parc. č. 153/79 - vodní plocha, o výměře 821 m2 celý text

ostatní | 5. 7. 2017 | Autor:

Smlouva o dílo - REVATILIZACE RYBNÍKU SKALNÍK V OBCI DOBŘEJOVICE

Objednatel: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Říčany
Zhotovitel: FK BAU a.s., Františka Diviše 386, 104 00 Praha 10 - Uhřiněves
Předmět VZ: REVATILIZACE RYBNÍKU SKALNÍK V OBCI DOBŘEJOVICE celý text

ostatní | 4. 7. 2017 | Autor:

Smlouva o dílo - Obnova Dětského hřiště Dobřejovice

Objednatel: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Říčany
Zhotovitel: ALESTRA s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
Předmět VZ: Obnova Dětského hřiště Dobřejovice celý text

ostatní | 4. 7. 2017 | Autor:

Smlouva o dílo - "lávka, molo, altán, Dobřejovice"

Objednatel: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Říčany
Zhotovitel: Ivan Machálek Truhlářství - MI
Předmět VZ: lávka, molo, altán celý text

ostatní | 3. 7. 2017 | Autor:

Smlouva o nájmu pozemku


ostatní | 2. 7. 2017 | Autor: