Navigace

Obsah

Znak obce Dobřejovický zpravodaj


Šéfredaktor: Mgr. Milan Hulínský, zpravodaj@dobrejovice.cz, tel: 721 541 055

Uzávěrky:

 • 11/2020 (prosinec): uzávěrka  ne 15.11.2020 - vychází  pá 27.11.2020
 • 1/2020 (leden): uzávěrka  pá 11.12.2020 - vychází   pá 1.1.2021
 • 2/2020 (únor): uzávěrka  ne 17.1.2021  - vychází   pá 29.1.2021
 • 3/2020 (březen): uzávěrka ne 14.2.2021  - vychází   pá 26.2.2021
 • 4/2020 (duben): uzávěrka ne 21.3.2021 - vychází   pá 2.4.2021
 • 5/2020 (květen): uzávěrka  ne 18.4.2021 - vychází   pá 30.4.2021
 • 6/2020 (červen): uzávěrka  ne 23.5.2021 - vychází   pá 4.6.2021
 • 7-8/2020 (červenec, srpen): uzávěrka  ne 20.6.2021 - vychází   pá 2.7.2021
 • 9/2020 (září): uzávěrka  ne 15.8.2021 - vychází   pá 27.8.2021
 • 10/2020 (říjen): uzávěrka  ne 19.9.2021 - vychází   pá 1.10.2021
 • 11/2020 (listopad): uzávěrka  ne 17.10.2021 - vychází   pá 29.10.2021
 • 12/2020 (prosinec): uzávěrka  ne 21.11.2021 - vychází   pá 3.12.2021

 

 Ceník inzerce

Ceník inzerce v Dobřejovickém zpravodaji:

Formát:

Cena bez DPH:

A4

3 000 Kč

A5

1 500 Kč

A6

   750 Kč

řádková inzerce (za řádek - cca 30 znaků včetně mezer)

     30 Kč


Příjem inzerce:
místostarosta Ing. Jan Chvátal
Tel.: 607 055 158
E-mail: mistostarosta@dobrejovice.cz

Inzerát musí být dodán v tiskové kvalitě a zaplacen do termínu uzávěrky čísla, uvedeném v záhlaví této stránky.

Dobřejovický zpravodaj vychází 11 x ročně v nákladu 550 ks a je distribuován obyvatelům obce Dobřejovice zdarma.

Ceník inzerce platný od 4.3.2019