Navigace

Obsah

Volby do Evropského parlamentu - informace pro občany jiných států EU

Typ: ostatní
Volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00. Přinášíme informace pro občany jiných států EU s návodem, jak se těchto voleb v Dobřejovicích zúčastnit.

(Information in English: Information for citizens of other EU members states on the conditions for voting in the European Parliamentary Elections in the Czech Republic )

Právo hlasovat na území České republiky do Evropského parlamentu má kromě občanů České republiky (splňujících podmínky dané zákonem) také občan jiného členského státu EU, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na voličský průkaz (viz dále) a

  • nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let
  • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 2019)
  • nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu)

Pokud občan jiného členského státu EU, na území ČR ještě v minulosti nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí, musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne první okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději v neděli 14. dubna 2019 do 16.00 hodin (v tento den bude obecní úřad otevřen).


Příloha

Vytvořeno: 3. 4. 2019
Poslední aktualizace: 4. 4. 2019 07:58
Autor: