Navigace

Obsah

Volby do EP: voličské průkazy

Typ: ostatní
EUBudete v době voleb do evropského parlamentu (24. a 25. května 2019) mimo Dobřejovice a přesto chcete volit? Nejpozději do 22. května 2019 můžete zažádat o voličský průkaz. Více informací v článku...

Voličský průkaz dle § 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.
Voličský průkaz se může vydat voliči nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 9. května 2019:

  • osobně nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hod. na počkání
  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději v pátek 17. května 2019 do 16.00 hod., obecnímu úřadu; toto podání musí být:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo

b) v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky (nelze poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče)

 
Voličský průkaz předá obecní úřad osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče (plná moc se týká pouze převzetí voličského průkazu) žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

 


Vytvořeno: 13. 5. 2019
Poslední aktualizace: 13. 5. 2019 15:06
Autor: