Navigace

Obsah

Upozornění na splatnost místního poplatku ze psů

Typ: ostatní
Upozorňujeme majitele psů na blížící se lhůtu pro úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je splatný k 31. 5. 2019. Poplatníkům nejsou rozesílány složenky. Nově je možné zaplatit i převodem na účet. Více informací v článku.

Sazby poplatku:

  • První pes                  200,- Kč
  • Každý další pes          250,- Kč

Pro příjemce důchodu všeho druhu bez dalšího příjmu:

  • První pes                  100,- Kč
  • Každý další pes          150,- Kč

Úhradu poplatku lze provést:

  • hotově v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách: pondělí + středa 9-11, 14-18
  • bankovním převodem na účet číslo: 6122201/0100, vs: číslo domu, text: jméno, popis poplatku

Pokud majitel psa nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.

Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. úmrtí psa,  změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu – pokud je jediným zdrojem příjmu, úmrtí držitele psa, přihlášení psa k místním poplatkům u psa staršího 3 měsíců, přihlášení psa vyzvednutého z útulku) je poplatník dle obecně závazné vyhlášky č.2/2010 povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.
 

Očkování psů proti vzteklině proběhne 10.6.
Pro psy, za které byl uhrazen letošní místní poplatek, je očkování proti vzteklině zdarma.
Hromadné očkování bude provádět MVDr. J. Šimr na obvyklém místě na návsi u pošty v pondělí 10. června od 18 hodin. Všichni chovatelé budou mít možnost rozšířit očkování ještě o psinku, a to za příplatek 250 Kč. Psa na vodítku předvádí k očkování dospělá osoba.

 


Vytvořeno: 14. 5. 2019
Poslední aktualizace: 14. 5. 2019 13:49
Autor: